KIELCE JAWNEJ I PRZYJAZNEJ ADMINISTRACJI

Konferencja prasowa w dniu 27 sierpnia 2018 r.

JAWNOŚĆ

1.Pełna jawność rachunków, faktur, umów i innych dokumentów związanych z wydatkami z budżetu Miasta.

Wprowadzę jawność wydatków. Każdy rachunek będzie udostępniany online. Wszyscy kielczanie będą mogli w każdej chwili zobaczyć na co wydawane są ich pieniądze. Tak się już dzieje na przykład w Starachowicach.

2. Kalendarz zajęć Prezydenta on-line.

Mieszkańcy maja prawo wiedzieć, co robi ich Prezydent i z kim się spotyka.

3. Konferencje prasowe nt. pracy bieżącej i pojawiających się spraw, problemów i zamierzeń.

Z dziennikarzami będę się spotykał często. Na konferencjach będą obok mnie dyrektorzy różnych wydziałów, zależnie od potrzeb. Konferencje prasowe będą się odbywać na przykład na osiedlach. Media będą miały możliwość zamawiania tematów poszczególnych konferencji.

4. Na bieżąco będę zamieszczał informacje o podróżach zagranicznych Prezydenta ich celach, kosztach i przynajmniej wstępnych efektach /on-line/

5. Wprowadzę specjalny nadzór nad udzielaniem szybkich odpowiedzi na zapytania mieszkańców w ramach dostępu do informacji publicznej/trochę na zasadzie „Dziś pytanie- dziś odpowiedź”.

6. Stanowiska osób zarządzających będą obsadzanie w drodze konkursów i duża ich część będzie zlecana wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.

PRZYJAZNA ADMINISTRACJA

1.Likwidacja kolejki w Wydziale Komunikacji i maksymalne skrócenie czasu obsługi i czasu wydania decyzji w tymże Wydziale i we wszystkich innych Wydziałach oraz jednostkach podległych.

2. Uruchomienie punktów obsługi mieszkańca np. w galeriach handlowych.

Urząd musi być tam gdzie są mieszkańcy. To bardzo wygodne dla ludzi rozwiązanie. Czynne będą 7 dni w tygodniu.

3. Usprawniona zostanie obsługa klienta w ramach programu e-urząd tak, aby wszystkie sprawy ,które się da, można było załatwiać poprzez internet bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie.

4. Usprawniona zostanie i inaczej zorganizowana obsługa mieszkańców w Biurze Obsługi Interesanta. Uruchomiona zostanie opieka dla dzieci, których rodzice załatwiają sprawy w urzędzie.

5. Internetowe umówienie terminu wizyty w urzędzie (wraz z możliwością opłat on-line, informacją z systemu, jakie dokumenty należy mieć ze sobą w celu załatwienia sprawy).

Zadaniem urzędnika z biura obsługi będzie ustalenie z wydziałem do którego kierowana jest sprawa, czy dokumenty do sprawy są kompletne, czy należy je uzupełnić, aby niezwłocznie mógł rozpocząć się proces szybkiego załatwiania sprawy. W czasie tej wstępnej weryfikacji, osoba oczekująca będzie miała miejsce i możliwość napicia się wody czy kawy, zapoznania się z materiałami i informacjami o pracy Urzędu.

6. Sprawy proste nie obciążone prawnymi rygorami terminowymi, będą załatwiane niezwłocznie (od ręki).

7. Dążenie do pełnej centralizacji obsługi mieszkańca.

8. Otwartość na mieszkańca i jego potrzeby, przyjazna administracja również we wszystkich instytucjach podlegających miastu.