Kielce partnerem gospodarczym

Konferencja prasowa w dniu 31 sierpnia 2018 r.

 

Obniżka podatku od nieruchomości i innych lokalnych opłat

Podstawą swojego programu czynię obniżanie podatków lokalnych, w szczególności podatku od nieruchomości. Jak Państwo zapewne wiedzą, w Kielcach podatek od nieruchomości płacony przez przedsiębiorców jest ponad 30 razy wyższy, niż płacony przez osoby fizyczne. To tendencja ogólnopolska, ale przez zaniedbania ostatnich lat Kielce były w ogonie miast wspierających przedsiębiorców lokalnych i przyciągających inwestorów, dlatego jest dla mnie priorytetem, by teraz odwrócić tę tendencję.

W czasie swej kadencji będę dążył do tego, by Kielce były miastem wojewódzkim mającym najniższe podatki lokalne.  Jestem przekonany, że jeśli chodzi o podstawową stawkę podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie to możliwe już w pierwszym roku mego urzędowania.

Podejmę działania w celu obniżenia podatku od środków transportu.

Wyślemy jasny sygnał w Polskę – przyjeżdżajcie do Kielc, u nas opłaca się inwestować.

Uchwały o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla nowych inwestycji oraz inwestycji wysokiej jakości

Dla nowych inwestycji proponujemy zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości na wsparcie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy. Przykładem jest przyjęta przez władze Skarżyska-Kamiennej uchwała, która pomogła już przyciągnąć tam inwestorów i nowe miejsca pracy. Wysokość obniżek i ulg zależy od wysokości inwestycji i liczby nowotworzonych miejsc pracy.  Podkreślić należy, że nie chcę wspierać tworzenia tylko najtańszych miejsc pracy. Zależy mi na tym, aby Kielce tworzyły jak najwięcej miejsc pracy z dobrymi zarobkami i umowami o pracę. Dlatego proponuję również trzecią inicjatywę – tym razem wzorowaną na częstochowskiej „Teraz Lepsza Praca” oferująca ulgi podatkowe dla firm oferujących lepsze niż przeciętne warunki zatrudnienia, czyli minimum 150% płacy minimalnej i 80% załogi na umowach o pracę.

Po konsultacjach z przedsiębiorcami z Kielc zdecydowaliśmy się uzupełnić tę ofertę o pakiet szkoleń dla potencjalnych pracowników.

Chcę bowiem by Kielczanie nie tylko mieli pracę, ale by była to praca o jak najlepszym wynagrodzeniu i zapewniająca jak największe bezpieczeństwo socjalne dla pracowników.

Rada Przedsiębiorców, Rzecznik Przedsiębiorców i sprawy gospodarcze w jednym ręku

Powołanie Rady Przedsiębiorców zwiększy realnie wpływ przedsiębiorców na zmiany zachodzące w naszym mieście. Przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać, a ja jako Prezydent zobowiązuję się do przedstawienia ich postulatów Radzie Miasta, która w trakcie komisji oraz sesji w obecności przedsiębiorców będzie debatować i procedować zgłaszane propozycje. Chcę bowiem, by przedsiębiorcy poczuli, że ich głos jest ważny dla władz miasta. Rada będzie zbierać się regularnie, raz na kwartał.

Ponadto Przedsiębiorcy wybiorą swojego Rzecznika do stałych, bieżących kontaktów z ratuszem. Przez Rzecznika przedsiębiorcy będą mogli na bieżąco przekazywać swoje uwagi, sugestie dotyczące funkcjonowania administracji miejskiej tak aby ona działała najsprawniej w kraju. Kielce będą miastem, w którym każdy przedsiębiorca czy inwestor będzie obsługiwany najszybciej i najlepiej w kraju.

Nastąpi przeorganizowanie pracy urzędu miasta dla sprawnej obsługi przedsiębiorcy lokalnego i nowych przedsięwzięć.

Tworzenie terenów inwestycyjnych. Kompleksowa obsługa inwestora

Podejmę działania, aby pozyskiwać i przygotowywać dla przedsiębiorców i inwestorów uzbrojone w media działki. Wbrew głosom, że fabryki szkodzą, a w Kielcach brak jest terenów pod inwestycje uważam, że jest ich dużo, a samorząd powinien pozyskiwać i przygotowywać tereny położone w obrębie miasta.

Będę dążył do powołania podmiotu odpowiedzialnego za kompleksową obsługę inwestora od propozycji do realizacji przedsięwzięcia.

Wykorzystanie Targów Kielce jako narzędzia dotarcia do nowych inwestorów

Co roku do Kielc w ramach imprez targowych organizowanych przez Targi Kielce przyjeżdża kilkanaście tysięcy przedstawicieli różnych firm, którzy mogą być potencjalnymi inwestorami w naszym mieście.

Będę w czasie targów organizował i uczestniczył w spotkaniach których celem będzie zachęcanie do inwestowania w Kielcach. Dzięki mojej znajomości czterech języków obcych i wielu kontaktów międzynarodowych jestem przekonany, że uda się pokazać atrakcyjność inwestowania w naszym mieście.

Odpowiednie służby miejskie przygotują pakiety informacji o możliwościach inwestowania w Kielcach i będą uczestniczyć w promocji miasta i jej oferty inwestycyjnej.

Lotnisko Obice

Konieczna jest weryfikacja decyzji dotyczącą lotniska w Obicach.

Należy wyraźnie powiedzieć, że brak pozytywnej decyzji ze strony Komisji Europejskiej, brak zagwarantowanych środków i wskazania miejsca Obic na Centralny Port Lotniczy /co nie jest możliwe ze względu na brak infrastruktury drogowej dojazdowej do lotniska/ wyraźnie wskazuje na brak możliwości realizacji tej inwestycji.

Należy natomiast zastanowić się po zapoznaniu się z pełną dokumentacją, co można będzie zrobić na terenach pozyskanych przez miasto na tę inwestycję. Jednym w pomysłów jest w porozumieniu z ościennymi samorządami, przekształcenie terenów pod inwestycje, a wpływy z ich sprzedaży pozwolą sfinansować potrzeby Kielc.

Część środków pozyskanych ze zbycia terenów może posłużyć przekształceniu lotniska w Masłowie w pełni funkcjonalne lotnisko do obsługi ruchu biznesowego/to działanie musi być przeprowadzone w kooperacji z Urzędem Marszałkowskim/.

Lobbing na rzecz budowy drogi S74

Jest jeszcze jedna bardzo ważna inwestycja. Droga S74. Nasza droga życia. Bez niej, bez dobrego połączenia ze skrzyżowaniem autostrad w Łodzi, rozwój tak Kielc, jak i całego regionu będzie stał pod ogromnym znakiem zapytania. Jest dla mnie niezrozumiałym, że Kielce jako jedna z dwóch gmin nie dołączyły do kilkudziesięciu innych samorządów walczących o tę drogę. Ja powiem więcej – gdy zostanę prezydentem my nie tylko dołączymy, ale wręcz staniemy na czele tej grupy. Ta droga MUSI powstać, inaczej szanse na przyciągnięcie poważnych, liczących się inwestorów bardzo wyraźnie spadają.