Nie słyszę, ale wygrywam – w Splicie o sporcie osób głuchoniemych!

Zobaczyć emocje sportowe w ciszy, a nie usłyszeć ich… bezcenne. Duża lekcja pokory i tolerancji, i tym większa motywacja do przygotowania Festiwalu Aktywności Osób Niepełnosprawnych Paragedon, który odbędzie się 13-14 września 2019 r. w Kielcach.

W dniach 5-8 maja w Splicie w Chorwacji partnerzy międzynarodowego projektu EUROPARAGEDON spotkali się w celu wymiany doświadczeń jak aktywizować osoby niepełnosprawne poprzez sport w Unii Europejskiej. Było to pierwsze spotkanie partnerów projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Projekt Świętokrzyskie” w ramach programu ERASMUS+SPORT. Dzięki niemu niepełnosprawni sportowcy z Polski, Włoch, Grecji i Chorwacji mają szansę brać  udział w zawodach
i rozgrywkach sportowych w Europie, a osoby pracujące z osobami niepełnosprawnymi możliwość dyskusji nad poprawą sytuacji niepełnosprawnych sportowców, sposobami lepszej ich integracji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Spotkanie w Splicie rozpoczęło się rozgrywkami sportowymi m.in. kręgle, czy dart zorganizowanymi przez chorwackiego partnera projektu EUROPARAGEDON „The Sports Association of the Deaf Split-Dalmatia County” („Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji sportowej osób niesłyszących regionu splicko-dalmatyńskiego”). Organizacja partnerska ze Splitu aktywnie działa na rzecz aktywizacji osób głuchoniemych i zajmuje się przygotowywaniem niepełnosprawnych sportowców do udziału w olimpiadach
i zawodach na szczeblu międzynarodowym. Skupia ponad 300 osób głuchoniemych
z całego regionu splicko-dalmatyńskiego. „Osoby głuchonieme nie uważają się za osoby niepełnosprawne, bo zarówno w sporcie jak i w innych dziedzinach życia osiągają takie same, a nawet lepsze wyniki” – mówił Miro Opacak, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Aktywizacji Osób Głuchoniemych ze Splitu, sam od dziecka głuchoniemy. „Co nas ogranicza to regulacje i brak systemu dostosowanego do edukacji osób niepełnosprawnych i ich udziału w życiu społecznym.

Chorwacja jest państwem członkowskim Unii Europejskiej od 2013 roku, chcemy brać udział w projektach międzynarodowych, a dużą barierą jest chociażby język migowy, który przecież różni się w każdym kraju. EUROPARAGEDON to duży krok do tego, aby aktywizować osoby głuchonieme w wymiarze międzynarodowym”. Nasuwa się pytanie, czy międzynarodowy język migowy  to wymysł czy potrzeba? Zdecydowanie potrzeba, o czym przekonali się uczestnicy międzynarodowego seminarium wymiany doświadczeń w ramach projektu Europaragedon 2019, które odbyło się w Splicie 7 maja. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych z Włoch, Chorwacji, Polski i Grecji. Podczas seminarium rozmawiano nie tylko o konieczności ujednolicenia języka migowego, ale również zasad dotyczących udziału osób głuchoniemych w olimpiadach sportowych. Podczas seminarium partnerzy międzynarodowi zaprezentowali swoje organizacje i osiągnięcia w dziedzinie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Województwo Świętokrzyskie reprezentowali przedstawiciele Fundacji Dogadanka, Klubu Kibiców (Nie)Pełnosprawnych Kielce, Stowarzyszenia „Braterskie Serca”, a także Teatru Plastycznego SEN zrzeszającego osoby niesłyszące działającego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

EUROPARAGEDON łączy! Be active, be sporty, be equal!
To najczęściej wymieniane słowa. Cieszymy się, że Festiwal Aktywności Fizycznej Osób Niepełnosprawnych Paragedon, od dwóch lat realizowany w Kielcach przez Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie spodobał się partnerom zagranicznym i jest podstawą do tworzenia kolejnych międzynarodowych inicjatyw. Podczas spotkania w Splicie partnerzy omawiali kolejne pomysły na wspólną realizację projektów. Już za miesiąc kolejne spotkanie, tym razem we Włoszech, gdzie sportowcy z województwa świętokrzyskiego wezmą udział w zawodach w koszykówkę.

Sport zdecydowanie integruje i łączy. Sport to wspaniałe narzędzie do eliminowania wykluczenia społecznego. I o to Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie walczy, i to jest główne przesłanie i cel projektu Europaragedon.

HVALA EUROPARAGEDON, HVALA PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *