SEMINARIUM MIĘDZYNARODOWE W RAMACH PROJEKTU EUROPARAGEDON

SEMINARIUM MIĘDZYNARODOWE W RAMACH PROJEKTU EUROPARAGEDON – 13 września 2019

 

 

„Dwa lata temu, kiedy jeździłem po każdej gminie naszego województwa, aby zachęcić do udziału w I Festiwalu Aktywności Fizycznej Osób Niepełnosprawnych, nikt nie przypuszczał, że spotka się on z takim zainteresowaniem, a już na pewno nikt nie przypuszczał, że stanie się wydarzeniem międzynarodowym” – powiedział Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce rozpoczynając tym samym międzynarodowe seminarium w ramach projektu EUROPARAGEDON.

W dniu 13 września w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Kielcach odbyło się międzynarodowe Seminarium z udziałem partnerów zagranicznych projektu EUROPARAGEDON, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie „Projekt Świętokrzyskie”. W tym roku, dzięki dofinansowaniu z programu ERASMUS+ SPORT Festiwal Aktywności Fizycznej Osób Niepełnosprawnych PARAGEDON realizowany był w wymiarze międzynarodowym, stąd wizyta gości z Włoch, Chorwacji i Grecji.

Seminarium rozpoczęło się od powitania gości zagranicznych, a także przedstawienia założeń projektu EUROPARAGEDON. Nie zabrakło wspomnień poprzednich edycji, zaprezentowanych przez Danutę Papaj, wiceprezydenta Kielc, okraszonych zdjęciami z lat ubiegłych. Zrobiło to duże wrażenie na gościach zagranicznych, którzy nie przypuszczali, że Festiwal to takie duże przedsięwzięcie.

Następnie odbyły się prezentacje gości i wspomnieni uczestników poprzednich spotkań międzynarodowych w ramach projektu EUROPARAGEDON. Tomasz Irski, opiekun teatru Głuchych SEN z Kielc wspominał wizytę w chorwackim Splicie w maju 2019 roku, a także podzielił się doświadczeniem z wizyty w Stowarzyszeniu Osób Głuchych z regionu Dalmacja i ich działań na rzecz promocji sportu osób głuchych. Andrzej Janowski i Mateusz Waksmundzki wspominali wizytę w Trani we Włoszech i wspomnienia gry w baskin z udziałem osób z niepełnosprawnością skupionych wokół organizacji partnerskiej MSV Basket Margherita Sport e Vita. Niepełnosprawni sportowcy z naszego regionu wyrazili nadzieję na kontynuację współpracy w międzynarodowym gronie i opowiedzieli jak EUROPARAGEDON zmotywował ich do realizacji kolejnych przedsięwzięć na rzecz promocji sportu wśród osób z niepełnosprawnością.

Prezydent Bogdan Wenta podkreślał, że Festiwal Aktywności Fizycznej Osób Niepełnosprawnych PARAGEDON, który został zainicjowany w Kielcach to nie tylko wydarzenie sportowe, a przede wszystkim wielkie święto integracji społecznej.

Wyraził zadowolenie, że PARAGEDON stał się festiwalem międzynarodowym, a mieszkańcy naszego regionu mogą brać udział w wydarzeniach sportowych za granicą  i zdobywać cenne doświadczenie i inspirację do kolejnych działań.

Następnie odbyły się prezentacje gości zagranicznych. Spartaco Grieco, z organizacji ASD MSV Basket z Trani we Włoszech, ekspert w dziedzinie projektów w ramach programu Erasmus+ Sport, doświadczony koordynator projektów dotyczących sportu osób z niepełnosprawnością podzielił się wiedzą na temat możliwości realizacji projektów na terenie całej Europy z udziałem partnerów zagranicznych. Spartaco Grieco wielokrotnie występował jako mówca podczas międzynarodowych konferencji i wydarzeń, również w Polsce, realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, jest cenionym ekspertem, ponieważ posiada zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Największe zainteresowanie wywołał projekt YODA dotyczący szkoleń mentorów pracujących z osobami z niepełnosprawnością. Projekt jest pilotażowy, ale już widać jego efekty, stąd Spartaco Grieco zachęcał do szukania możliwości dofinansowania i implementacji podobnych działań na terenie Kielc.

Nikos Choutas z Grecji przedstawił organizację partnerską Network of Cities with Lakes i zainspiruje do łączenia swoich sił w Europie w oparciu o te same cechy miast i ich specjalności. Dokładnie tak jak organizacja z Grecji działająca na rzecz promocji sportów wodnych wśród osób niepełnosprawnych. Podczas prezentacji z Grecji zaprezentował się również niewidomy sportowiec Dimitris Dovas, który opowiedział o swoim doświadczeniu i motywacji do uprawiania sportu. Podkreślił, że aktywność sportowa pomogła mu „wyjść z domu” i realizować swoje pasje wraz z innymi sportowcami.

Podczas konferencji usłyszeliśmy również prezentację Stafano Giacci z Padwy we Włoszech z organizacji GEA, działającej jako spółdzielnia społeczna. Opowiedział jakiego rodzaju projekty planują i co najważniejsze jak uwzględniają w tych projektach nasze miasto, gdyż współpraca pomiędzy naszymi organizacjami układa się bardzo dobrze. W dniach 27-30 września 4–osobowa grupa z Kielc odwiedzi Padwę w celu dokładnego omówienia pomysłu na wspólny projekt, a także wzięcia udziału w Europejskim Tygodniu Sportu organizowanym w całej Europie, w tym również w Kielcach.

W międzynarodowym seminarium w Kielcach wzięło też udział Stowarzyszenie Osób Głuchoniemych ze Splitu (Chorwacja), które promuje udział sportowców głuchych podczas wydarzeń sportowych, aby miały możliwość startu w zawodach na równi z osobami w pełni sprawnymi. Miro Opacak zaprezentował osiągnięcia w promocji aktywności i integracji osób głuchoniemych w środowisku lokalnym, zwrócił uwagę na istniejące ograniczenia do realizacji projektów międzynarodowych, a to z pewnością brak jednolitego języka migowego w całej Europie.

Seminarium zakończyło się kuluarowymi rozmowami na temat potencjalnej współpracy z organizacjami międzynarodowymi z terenu całej Unii Europejskiej.

BE ACTIVE! BE EQUAL! BE INCLUDED!

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *