Wspólnie zmienimy Kielce – porozumienie dla dobra mieszkańców

Wspólnie zmienimy Kielce – porozumienie dla dobra mieszkańców

– Mamy wiele zbieżnych punktów programowych, które nas nie oddalają, ale zbliżają do siebie, dlatego podpisaliśmy umowę o współpracy dotyczącą zbliżających się wyborów samorządowych. Będziemy wspólnie wspierać się w trosce o nasze miasto – rozpoczął spotkanie prezes stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie Bogdan Wenta.

 

Wenta prezydentem, a Suchański przewodniczącym Rady Miasta

– Kamil będzie liderem listy do Rady Miasta i jednocześnie jego osoba będzie naszym wspólnym kandydatem na przewodniczącego Rady Miasta – zadeklarował Bogdan Wenta. Lider stowarzyszenia Bezpartyjny i Niezależny Kamil Suchański wyraził poparcie dla Bogdana Wenty jako prezydenta Kielc – Po wielu analizach doszliśmy do wniosku, że chcemy stworzyć wspólny front prawdziwych przyjaciół dla Kielc, gdzie wspólnym kandydatem na prezydenta będzie Pan Bogdan Wenta – stwierdził.

Program wyborczy w zarysie

Podczas konferencji liderzy ugrupowań oraz ich najbliżsi współpracownicy: Danuta Papaj i Marcin Różycki w skrócie zaprezentowali podstawy programu wyborczego. Opierać się on będzie na dziesięciu filarach, a jego podstawę stanowić ma społeczeństwo obywatelskie przejawiające się w większym uczestnictwie mieszkańców w życiu publicznym i ich realnym oddziaływaniu na podejmowane decyzje.

Podkreślano konieczność odbywania regularnych spotkań władz miasta z mieszkańcami, przeprowadzania rzetelnych konsultacji społecznych, a także zwiększenia udziału mieszkańców w decydowaniu o budżecie, m.in. poprzez podniesienie wartości budżetu obywatelskiego. To wszystko w ramach pierwszego z filarów #Kielcedlakielczan. Mając na uwadze #Kielcedlamłodych zapowiedziano powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Kielce, a także przygotowanie odpowiednich warunków mieszkaniowych, tworzenie nowych miejsc pracy, przywrócenie kształcenia zawodowego. Nie zapominając o seniorach zaproponowano zapewnienie bezpiecznych i godnych warunków do pogodnego życia w okresie senioralnym – #Kielcedlaseniorów. Hasło #Kielceprzyjaznedlaniepełnosprawnych odnosi się z kolei m.in. do zapewnienia całorocznej opieki dziennej, likwidowania barier komunikacyjnych, indywidualnego podejścia do problemów niepełnosprawnych. Podczas konferencji Danuta Papaj podkreślała, że kwestia ta jest zaniedbana nie tylko na terenie Kielc, ale i całego kraju – Chcemy dołożyć wszelkich starań, aby niepełnosprawni czuli się tutaj bezpiecznie, muszą mieć zapewnioną opiekę przez cały rok – podkreślała.

#Kielcezprzyjaznąadministracją to usprawnienie obsługi w urzędach, przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych oraz fachowość i rzetelność urzędników. Ponadto w ramach filaru #Kielcetransparentne zapowiedziano wprowadzenie publicznego rejestru opłacanych przez Urząd Miasta faktur, przeprowadzanie uczciwych i otwartych konkursów na stanowiska urzędnicze, a także otwarcie ścieżek awansu zawodowego dla najlepszych urzędników. Zapowiedziano powołanie Rady Gospodarczej i ścisłą współpracę z przedsiębiorcami – #Kielcepartnerem.

Podstawy filaru #zdroweizieloneKielce zaprezentował Marcin Różycki, który podkreślał konieczność wykorzystania infrastruktury rezerwatów geologicznych, zagospodarowania drobnych terenów zielonych pod mini parki, a także poszerzenie bazy do aktywnego spędzania wolnego czasu. W trosce o jakość powietrza i ochronę środowiska #Kielcewolneodsmogu zaproponowano wprowadzenie systemu finansowych zachęt do wymiany starych „kopciuchów” na piece nowej generacji. – Chcę, by mój program był kontynuowany. Kielczanie muszą mieć czyste powietrze – podkreślał Kamil Suchański.

Bogdan Wenta zadeklarował podniesienie nakładów finansowych na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży, wprowadzenie mechanizmu uzależniającego wysokość dotacji dla profesjonalnych klubów sportowych od ich osiągnięć i związanej z tym aktualnej wartości promocyjnej dla miasta. #Kielcemiastemsportu stanowić będzie jeden z filarów programu wyborczego.

Otwarci na współpracę

Liderzy obu ugrupowań zgodnie podkreślali, że są otwarci na współpracę z innymi stowarzyszeniami, którym również dobro miasta Kielce i jego mieszkańców nie jest obojętne. – Jesteśmy na etapie rozmów z Nowoczesną, ale nie tylko. Rozmawiamy z różnymi stowarzyszeniami, które być może do nas dołączą – wyjaśniała Danuta Papaj.

Stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie i Bezpartyjny i Niezależny stworzą wspólną listę wyborczą kandydatów do Rady Miasta Kielce. Komitet wyborczy będzie nosił nazwę Komitet Wyborczy Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *